danas 31 polazaka kompletna ponuda
destinacija br ponuda Kn po osobi
Mediteran 29 od 2.425
SAD 1 od 7.990
Sjeverna Europa 1 od 9.050