danas 5184 polazaka kompletna ponuda
JADRAN
MEDITERAN
EUROPA
DALEKA PUTOVANJA
destinacija br ponuda Kn po osobi
Grčka 20 od 2.490
Malta 1 od 4.180
Španjolska 25 od 1.890
Turska 66 od 1.690
Armenija + Gruzija 1 od 9.930
Austrija 22 od 550
Austrija + Njemačka 1 od 990
Austrija + Slovačka 6 od 490
Baltičke zemlje 4 od 6.995
Belgija 2 od 1.590
Benelux 2 od 3.490
Bosna i Hercegovina 5 od 470
Cipar 7 od 3.200
Crna Gora 3 od 1.490
Češka 32 od 690
Češka + Austrija + Slovačka 3 od 1.090
Danska 2 od 3.590
Danska i Norveška 2 od 3.390
Finska 1 od 4.380
Finska + Švedska 4 od 3.390
Francuska 40 od 1.590
Francuska + Italija 2 od 4.790
Francuska + Njemačka 11 od 1.590
Francuska + Velika Britanija 3 od 3.790
Irska 3 od 2.990
Island 1 od 6.680
Italija 196 od 490
Italija + Švicarska 9 od 990
Mađarska 29 od 390
Makedonija 3 od 2.390
Makedonija - Albanija - Crna Gora 9 od 1.990
Nizozemska 4 od 2.390
Nizozemska + Belgija 2 od 3.390
Norveška 3 od 4.890
Njemačka 12 od 790
Njemačka + Češka 1 od 3.590
Poljska 5 od 990
Portugal 28 od 3.190
Portugal + Španjolska 1 od 5.790
Rumunjska 2 od 2.190
Rusija 14 od 2.890
Skandinavija 2 od 4.990
Srbija 1 od 895
Španjolska + Gibraltar + Maroko 3 od 5.690
Španjolska + Portugal 1 od 6.290
Švicarska 2 od 1.790
Velika Britanija 24 od 2.590