danas 1474 polazaka kompletna ponuda
JADRAN
MEDITERAN
EUROPA
DALEKA PUTOVANJA
destinacija br ponuda Kn po osobi
Bugarska 1 od 2.990
Grčka 1 od 2.290
Španjolska 12 od 2.190
Turska 84 od 1.490
Austrija 52 od 575
Austrija + Njemačka 21 od 990
Austrija + Slovačka 11 od 547
Baltičke zemlje 1 od 5.990
Benelux 4 od 3.290
Bosna i Hercegovina 15 od 471
Bugarska + Turska 9 od 2.290
Crna Gora 2 od 1.290
Češka 35 od 784
Češka + Austrija + Slovačka 1 od 1.190
Danska 2 od 2.990
Finska 5 od 4.640
Francuska 69 od 1.890
Francuska + Njemačka 35 od 1.690
Grčka + Makedonija 1 od 3.990
Italija 344 od 485
Italija + Francuska 8 od 4.390
Italija + Švicarska 13 od 990
Mađarska 72 od 399
Makedonija 2 od 1.432
Makedonija - Albanija - Crna Gora 8 od 1.990
Nizozemska 10 od 1.990
Nizozemska + Belgija 1 od 3.590
Njemačka 7 od 990
Njemačka + Češka 3 od 1.990
Poljska 19 od 994
Portugal 6 od 1.790
Rumunjska 5 od 2.990
Skandinavija 2 od 7.190
Slovačka 1 od 990
Srbija 1 od 1.090
Švicarska 7 od 2.190
Švicarska + Francuska + Italija 6 od 2.190
Velika Britanija 16 od 1.690
Zapadna Europa 5 od 4.690