danas 11481 polazaka kompletna ponuda
JADRAN
MEDITERAN
EUROPA
DALEKA PUTOVANJA
destinacija br ponuda Kn po osobi
Bugarska 1 od 2.990
Grčka 14 od 2.190
Španjolska 17 od 2.490
Turska 37 od 1.290
Austrija 49 od 498
Austrija + Njemačka 8 od 990
Benelux 3 od 3.690
Bosna i Hercegovina 29 od 471
Bugarska + Turska 7 od 2.290
Crna Gora 2 od 1.290
Češka 34 od 694
Češka + Austrija + Slovačka 10 od 1.090
Francuska 45 od 1.890
Francuska + Njemačka 15 od 1.690
Grčka + Makedonija 2 od 3.990
Italija 462 od 485
Italija + Francuska 10 od 3.290
Italija + Švicarska 24 od 990
Mađarska 96 od 438
Makedonija - Albanija - Crna Gora 6 od 1.990
Nizozemska 11 od 1.690
Njemačka 11 od 990
Poljska 25 od 1.174
Portugal 24 od 2.990
Rumunjska 4 od 2.990
Rusija 4 od 6.890
Skandinavija 3 od 5.990
Švicarska 3 od 3.290
Švicarska + Francuska + Italija 5 od 2.290
Velika Britanija 32 od 1.890
Zapadna Europa 4 od 4.990