danas 29751 polazaka kompletna ponuda
JADRAN
MEDITERAN
EUROPA
DALEKA PUTOVANJA
destinacija br ponuda Kn po osobi
Albanija 60 od 2.963
Egipat 1114 od 2.567
Grčka 2106 od 2.094
Malta 118 od 3.595
Sjeverni Cipar 140 od 3.042
Španjolska 90 od 2.726
Tunis 265 od 1.090
Turska 794 od 2.883