danas 27185 polazaka kompletna ponuda
JADRAN
MEDITERAN
EUROPA
DALEKA PUTOVANJA
destinacija br ponuda Kn po osobi
Albanija 210 od 3.344
Egipat 10 od 2.898
Grčka 4754 od 1.667
Italija + Malta 3 od 4.490
Malta 629 od 2.720
Španjolska 2 od 3.690
Tunis 316 od 2.291
Turska 343 od 3.110