danas 42796 polazaka kompletna ponuda
JADRAN
MEDITERAN
EUROPA
DALEKA PUTOVANJA
destinacija br ponuda Kn po osobi
Albanija 407 od 3.344
Cipar 1 od 3.490
Egipat 24 od 2.883
GrĨka 11073 od 1.667
Malta 843 od 2.720
Tunis 729 od 1.640
Turska 589 od 2.860